Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Obchody 75-lecia Biblioteki

Odbyły się 9 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Kameralnej MGOK Ożarów

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

ul. Spacerowa 12, widok budynku przed renowacją

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

ul. Spacerowa 12, widok budynku przed termomodernizacją

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

ul. Spacerowa 12, po prawej budynki biblioteki, domu kultury, urzędu z lotu ptaka

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie, tel. 158611106, email: poczta@biblioteka.ozarow.pl
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Małgorzata Musiał, dostępna pod adresem e-mail: musial.prawnik@gmail.com
 3. Przetwarzamy dane na podstawie obowiązującego prawa – głównie na podstawie Ustawy o bibliotekach i Ustawy o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), innych przepisów prawa, oraz zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w:

1)  celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki,

2)  celu egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

3)  celu wysyłania monitów,

4)  celu przeprowadzania badań czytelniczych,

5) celach statystycznych, a także w celach promocji działalności Biblioteki Publicznej Miasta   i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie, prowadzenia konkursów czytelniczych, realizacji projektów.

 1. Dane osobowe Czytelników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 3. Okres przechowywania danych wynosi:

1) Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem  przez okres aktywnego korzystania z usług biblioteki, wydłużony o 3 lata, pod warunkiem, że  Czytelnik nie jest wobec Biblioteki zadłużony.

2) Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

3) Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

4) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania .Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Masz prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

1) dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (art. 15 RODO);

2) sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);

3) usunięcia danych (art. 17 RODO);

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO);

6) prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO);

7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)    w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje, że nie będzie można korzystać z naszych usług.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich poza przypadkiem przetwarzania danych w postaci wizerunku, imienia i nazwiska w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-02-04 12:30:09przez:
Opublikowano:2018-04-01 00:00:00przez: Sławomir Rafał Zapalski
Zmodyfikowano:2021-04-20 11:30przez: Sławomir Rafał Zapalski
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
Odwiedziny:3970

Rejestr zmian

 • [2021-04-20 11:30:26]Sławomir Rafał Zapalskizmiana opisu
 • [2021-01-18 10:08:54]Sławomir Rafał Zapalskizmiana inspektora w klauzuli

Banery/Logo

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie