Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus użyczonego Bibliotece w ramach projektu

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób  niewidomych i słabo widzących - edycja 2015

dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§ 1

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie może wypożyczać Czytaka Plus jedynie czytelnikowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. W.Gombrowicza w Ożarowie a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

§ 2

 1. Czas wypożyczenia Czytaka Plus określa Biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania prze Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie.
 2. Biblioteka może żądać zwrotu Czytaka Plus przed terminem ustalonym w ust. 1 jeżeli będzie na niego duże zapotrzebowanie.
 3. Po upływie terminu , na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 4. Osoby nie oddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§ 3

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie , w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-29 09:07:22przez:
Opublikowano:2016-02-29 00:00:00przez: Sławomir Rafał Zapalski
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
Odwiedziny:5853

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.