Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

Polityka prywatności

Artykuły

 • Klauzula informacyjna RODO

  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie, tel. 158611106, email: poczta@biblioteka.ozarow.pl
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Małgorzata Musiał, dostępna pod adresem e-mail: musial.prawnik@gmail.com
  3. Przetwarzamy dane na podstawie obowiązującego prawa – głównie na podstawie Ustawy o bibliotekach i Ustawy o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), innych przepisów prawa, oraz zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w:

  1)  celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki,

  2)  celu egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

  3)  celu wysyłania monitów,

  4)  celu przeprowadzania badań czytelniczych,

  5) celach statystycznych, a także w celach promocji działalności Biblioteki Publicznej Miasta   i Gminy im. W. Gombrowicza w Ożarowie, prowadzenia konkursów czytelniczych, realizacji projektów.

  1. Dane osobowe Czytelników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  3. Okres przechowywania danych wynosi:

  1) Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem  przez okres aktywnego korzystania z usług biblioteki, wydłużony o 3 lata, pod warunkiem, że  Czytelnik nie jest wobec Biblioteki zadłużony.

  2) Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

  3) Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

  4) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania .Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  1. Masz prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

  1) dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (art. 15 RODO);

  2) sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);

  3) usunięcia danych (art. 17 RODO);

  4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

  5) przenoszenia danych (art. 20 RODO);

  6) prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO);

  7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)    w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje, że nie będzie można korzystać z naszych usług.
  2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich poza przypadkiem przetwarzania danych w postaci wizerunku, imienia i nazwiska w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  Czytaj Więcej o: Klauzula informacyjna RODO
 • Polityka prywatności

  Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

  Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

  Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

  Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

  Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

  Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

  Czytaj Więcej o: Polityka prywatności

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-01-08 13:21:25przez:
Opublikowano:2019-01-08 00:00:00przez: Sławomir Rafał Zapalski
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
Odwiedziny:6658

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.